AVÍS LEGAL

Queden reservats tots els drets d’explotació.
Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.
Tots els continguts que es mostren en el lloc web, especialment els articles, bases de dades, estudis comercials, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, codi en llenguatge, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Associació El Miracle Ad Astra i/o de tercers titulars d’aquests drets que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web.
Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a la disposició del públic i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i la informació continguda en el lloc web pot suposar la violació de la legislació sobre la propietat intel·lectual o industrial i altres lleis aplicables.